Tất cả tin tức

Thi công chống thấm nhà vệ sinh bằng hóa chất chuyên dụng

  Thứ Mon, 26/06/2017  Đăng bởi: Nguyễn Duyên

Nhà vệ sinh là khu vực rất ẩm ướt, ra vào thường xuyên vì vậy trong quá trình thi công bạn cần phải thực hiện công tác chống thấm nhà vệ sinh bao gồm các hạng mục sau: sàn nhà, tường,trần nhà vệ...

Đọc tiếp