Sắp xếp :

Nhũ vàng cao cấp 1kg

Số lượng: ≥ 12 hộp

500.000₫600.000₫

Lá vàng màu đặc biệt

Số lượng: ≥ 50 quỳ

200.000₫240.000₫

Nhũ vàng nước cao cấp

Số lượng: ≥ 12 hộp

500.000₫600.000₫

Lá bạc cuộn

Số lượng: ≥ 5 cuộn

950.000₫1.000.000₫

Lá vàng cuộn

Số lượng: ≥ 5 cuộn

950.000₫1.000.000₫

Keo dát vàng gốc nước can 5 lít

Số lượng: ≥ 4 can

1.500.000₫1.600.000₫

Bút lông bơm nhũ

Số lượng: ≥ 20 bộ

490.000₫560.000₫
5.200.000₫5.500.000₫

Lá vàng giả vàng ta - Quỳ đơn

Số lượng: ≥ 50 quỳ đơn

100.000₫120.000₫