Sắp xếp :

Lá bạc cuộn

Số lượng: ≥ 5 cuộn

950.000₫1.000.000₫

Lá vàng cuộn

Số lượng: ≥ 5 cuộn

950.000₫1.000.000₫

Keo dát vàng gốc nước can 5 lít

Số lượng: ≥ 4 can

1.500.000₫1.600.000₫

Bút lông bơm nhũ

Số lượng: ≥ 20 bộ

490.000₫560.000₫

Keo dát vàng gốc PU - siêu bóng

Khối lượng: 17 kg

5.200.000₫5.500.000₫

Lá vàng giả vàng ta - Quỳ đơn

Số lượng: ≥ 50 quỳ đơn

100.000₫120.000₫

Dụng cụ gắp lá vàng

Số lượng: ≥ 20 chiếc

25.000₫30.000₫

Sơn nhũ đồ nội thất gỗ

Số lượng: ≥ 12 hộp

1.500.000₫1.800.000₫

Bộ 3 chổi vẽ cán trắng

Số lượng: ≥ 20 bộ

50.000₫55.000₫

Bộ 3 chổi vẽ cán nâu

Số lượng: ≥ 20 bộ

60.000₫67.000₫